mensen werken met 1122 projecten op dit platform aan een duurzame samenleving
Home Projecten summer school for democracy and peacebuilding

Summer School for Democracy and Peacebuilding

Summer School for Democracy and Peacebuilding

Je stem uitbrengen, lid zijn van een politieke partij en openlijk debatteren. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend. Maar dat is het voor veel mensen, op verschillende plekken in de wereld, niet. Democratie moet gebouwd worden. De Nederlandse staat zoals wij die kennen is niet in 1 dag ontstaan. En, er moet iedere dag weer aan gebouwd worden.

Democratie vormt de basis voor vrede en veiligheid. Het is een cruciaal onderdeel om conflicten te voorkomen en een land na een gewapend conflict weer op te bouwen.

Helaas bestaat er geen basispakket ‘democratie-bouwen’ dat in elk willekeurig land toegepast kan worden. Democratie bestaat in vele vormen. De juiste vorm zal aangepast moeten worden aan de geschiedenis, cultuur en bevolking van een land. Maar, we kunnen wel degelijk van elkaar leren! 

Motivatie

Jongeren hebben vaak weinig in te brengen bij projecten voor vredesopbouw en democratisering. Maar zij zijn juist de toekomstige politici, beleidsmakers, ondernemers, mensenrechtenactivisten en journalisten! 

Doel

Doel van het project is om een programma aan te bieden waarbij jongeren vanuit de hele wereld met elkaar kunnen praten, leren en ervaren wat democratie, vrede en veiligheid betekent. Ze worden geholpen met het opzetten van hun project voor democratisering. Met deze bagage gaan ze terug naar hun land waar ze dit project gaan uitvoeren. Ondersteund door hun nieuwe netwerk en een Nederlandse NGO.

‘Westerse’ studenten nemen ook deel aan de Summer School for Democracy and Peacebuilding. Zo kunnen jongeren van verscheidende achtergronden van elkaar leren: win-win situatie! Sommigen worden bewust gemaakt van hun rechten en mogelijkheiden in een democratie. Anderen leren dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend is en kunnen de jongeren helpen met bijvoorbeeld fundraising.

Plan van aanpak

De Summer School bestaat uit masterclasses, workshops, meeloopdagen en excursies. Het combineert praktijkervaring en interactief onderwijs. Onderwerpen zijn:

  • Opzetten van een politieke partij
  • Campagne voeren
  • Vrije en eerlijke verkiezingen
  • Fondsenwerving
  • Persvrijheid
  • Leiderschap en samenwerken
  • Jongeren en vrouwen in de politiek
  • Gebruik van social media

Het programma wordt aangepast aan de behoeftes van de jongeren zelf. Willen ze een politieke partij oprichten? Dan worden ze begeleid door mensen die dit in Nederland gedaan hebben. De kneepjes van het vak leren ze van Nederlandse politici en achterban. Willen ze in hun land verslag doen van de verkiezingen? Dan kunnen ze meelopen met Nederlandse journalisten. Zo kunnen de jongeren bij terugkeer hun kennis direct toepassen. Ze krijgen les van politici, beleidsmakers, journalisten, mensenrechtenactivisten, studenten, ondernemers en experts (allen op vrijwillige basis).

Jongeren uit verscheidene landen worden geworven of geven zichzelf op via NGO’s en andere organisaties die actief zijn in hun land op het gebied van vrede en veiligheid. Eenmaal in Nederland worden ze gekoppeld aan een tutor die hen begeleidt gedurende hun verblijf. Ze worden geplaatst in een gastgezin voor onderdak.

De jongeren uit armere gebieden worden gesponsord om deel te nemen aan onze Summer School. Studenten uit ‘Westerse’ landen betalen lesgeld. Zo moet het programma zelfvoorziend worden. Het lesprogramma wordt eventueel in samenwerking met onderwijsinstellingen georganiseerd  zodat studenten studiepunten kunnen behalen. Dit conform andere summer schools in Nederland.

De jongeren blijven na afloop van het programma ondersteund door hun nieuwe netwerk en de organisatie die hem of haar geselecteerd heeft. 

Waar kunnen we nog meer bij helpen

We willen een website opzetten waar jongeren kennis uitwisselen door te laten zien wat zij doen om democatie, vrede en veiligheid te bevorderen in hun land. Hierop kun je de deelnemers van de Summer School volgen.

Onze Summer School begint kleinschalig en met zich te richten op democratisering. Bij succes willen we uitbreiden naar andere thema’s die de basis vormen voor vrede en veiligheid zoals rechtsorde.

Steun dit project
Word fan!

Via de 'Verstuur bericht' knop op jouw profielpagina kan de projecteigenaar je een berichtje sturen om je op de hoogte te houden over de voortgang van het project.
Deel dit project:
Projectinformatie
Project initiator
Lotje van Uhm Lotje van Uhm
Foto's